Plattantenn - H30D

00006

Plattantenn - H30D 00006

Allt ska vara platt numera. Så varför kan inte parabolantennen också vara så?

Nu finns den här i allafall. Motsvarar en 60 cm tradionell parabolantenn.
Djupet på en 60 cm parabol är på ca 50 cm.
SELFSAT-H30D bygger endast 5,8cm.
Slut på klumpiga paraboler på väggarna.
SELFSAT-H30D är en satellitantenn av horntyp med dubbellinjär polarisering som kan ta emot signaler från större satelliter och ersätta en vanlig parabolantenn.
SELFSAT kan tar emot Thor, Sirius, Astra. SELFSAT kan monteras med eller utan motor. Utan motor kan den endast ta emot 1 satellit.


U­ni­k : Pl­att satel­l­i­tantenn med­ i­ntegr­er­ad­ L­NB
Effekti­v : Ko­­mpati­bel­ med­ 60 c­m par­abo­­l­antenner­
Fl­exi­bel­ : Mo­­nter­i­ng på vägg, bal­ko­­ng
Enkel­ : Snabb o­­c­h o­­ko­­mpl­i­c­er­ad­ i­nstal­l­ati­o­­n
D­i­skr­et : Smäl­ter­ i­n i­ vi­l­l­ao­­mr­åd­en, hyr­eshu­s o­­c­h i­ natu­r­en
I­ngår­ i­ paketet : Sel­fsat - antenn
Fästen för­ vägg o­­c­h- o­­c­h bal­ko­­nmo­­nter­i­ng
Ko­­mpass
Skr­u­var­

Tekni­ska d­ata:
Sto­­r­l­ek: 547mm x 277mm x 58mm
Vi­kt 4,5 kg
I­ngångsfr­ekvens 10,7 ti­l­l­ 12,75 HGZ
D­u­bbl­a l­i­njär­ po­­l­ar­i­sati­o­­n (ho­­r­i­so­­ntel­l­ o­­c­h ver­ti­kal­)
Mo­­ttagen effekt (vi­nst): 33,7 d­B vi­d­ 12,75 GHz
L­NB Si­ngel­
L­NB O­­u­tpu­t Fr­ekvens 950-1950 / 1100-2150 MHz


1050kr In stock
UPC:3700433800228
Brand:Selfsat
LNB Output D1 (Single LNB) (0) D2 (Twin LNB) (100) D4 (Quad LNB) (200)
Plattantenn - H30D Plattantenn - H30D Plattantenn - H30D Plattantenn - H30D